Budowa 11-kilometrowej obwodnicy wykonywana jest w ramach przebudowy drogi krajowej nr 2 (Warszawa – Siedlce – Terespol). Koszt realizacji inwestycji wyniesie 182 586,43 euro brutto, w tym część środków przekazana zostanie z Funduszu Spójności. Prace budowlane konsorcjum powinno wykonać w czasie 15 miesięcy od ich rozpoczęcia.