Południowa obwodnica Tarnowa znajduje się w ciągu DK4 Kraków – Rzeszów. Modernizacji podlega dwujezdniowa droga o długości 9,3 km. POLDiM SA za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie blisko 78 mln zł.

Przebudowa dotyczy odcinka między węzłem Krakowska a węzłem Lwowska. Prace budowlane obejmują roboty przygotowawcze, wymianę zniszczonej nawierzchni, dostosowanie drogi do nośności 115 kN na oś, umocnienie poboczy gruntowych, wyrównanie spadków poprzecznych drogi, przebudowę skrzyżowań, remont chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych.