Gdynia: Otwarto kolejną arterię Ulica Janka Wiśniewskiego jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych na terenie Gdyni. To przede wszystkim droga mająca kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Portu Gdynia, łącząca centrum Gdyni oraz drogi krajowe z obszarem portowym. Poważnym problemem w obsłudze transportowej portu jest słabo rozwinięta, nie spełniająca unijnych standardów sieć dróg około portowych. Ulica Janka Wiśniewskiego łączy się z Trasą Kwiatkowskiego, której budowa już się zakończyła i niedługo powinna zostać oddana do użytku. Jest to zarazem najlepsza droga prowadząca z Portu Wschodniego, stoczni i północnych dzielnic miasta do obwodnicy Trójmiasta i powstającej autostrady A-1.

Dzięki uzyskanym przez Gdynię środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, możliwa była rozbudowa ulicy, która w efekcie przyczyni się do stworzenia nowoczesnego układu drogowego. Jednocześnie umożliwi to przeniesienie ciężkiego ruchu do portu i obszarów przemysłowych poza układ komunikacyjny centrum miasta Gdyni oraz usprawni ruch tranzytowy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się także bezpieczeństwo ruchu drogowego, przy jednoczesnej oszczędności czasu transportu, wynikającego z poprawy przepustowości drogi.

Projekt rozbudowy 2 km odcinka ul. Janka Wiśniewskiego od Węzła Ofiar Grudnia 70 do węzła z Trasą Kwiatkowskiego objął rozbudowę istniejącej ulicy do układu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o nośności 115 kN na oś, budowę wiaduktu drogowego o klasie A i nośności 50 ton, dwóch mostków, murów oporowych, oświetlenia, odwodnienia ulicy, stworzenie sygnalizacji świetlnej na węźle z Trasą Kwiatkowskiego, przebudowę kolidującej infrastruktury oraz modernizację niektórych urządzeń kolejowych w związku z koniecznością zajęcia części terenów kolejowych. Koszt inwestycji, która była realizowana od czerwca 2005 roku, to ponad 71,5 mln zł.