Droga krajowa nr 51 prowadzi z Olsztynka przez Olsztyn do przejścia granicznego w Bezledach. W ramach inwestycji rozbudowano drogę krajową nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcowo o długości 4,9 km, wraz z obwodnicą wsi Kabikiejmy Dolne, oraz zbudowano obwodnicę Spręcowa o długości 2,6 km.