W ramach kontraktu przewidziana jest m.in. budowa blisko 3 km odcinka S7 m. węzłem Bieżanów a węzłem Rybitwy. W ciągu tej drogi będzie konieczne wzniesienie estakady o długości 256 m nad ul. Zarzyckiego, rzeką Serafą i linią kolejową Kraków-Medyka oraz 83 m mostu nad rzeką Drwiną.

Zdaniem rzeczniczki GDDKiA Magdaleny Chacagi, najniższą ofertę w przetargu (198,8 mln zł brutto) złożyło polsko-słowackie konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA i DOPRASTAV AS. Najwyższa z dziewięciu ofert przekraczała propozycję tego konsorcjum o ok. 77 mln zł - PAP.

Budowa trasy swinansują środki krajowe, a inwestorem projektu została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.