Wartość kontraktu jest równa 304.169.897,44 zł netto.

Rozpoczęcie prac ustalono na 18 sierpnia 2008 r., natomiast ich finalizację  - 18 maja 2010 r.