Minister rozwoju regionalnego ogłosiła wczoraj listę projektów, które dostaną unijne wsparcie. - To bardzo dobra wiadomość, tym bardziej że pomysł świętokrzyski został wybrany jako jeden z 13. Mieszkańcy regionu tym razem nie zaspali. Mam nadzieję, że ta aktywność nie będzie jednorazowym przypadkiem, ale stałą praktyką - mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ministerstwo przyznało projektowi 35 mln zł, a potrzeba 59 mln zł. Projekt będzie finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Również z tego programu 76 mln zł wsparcia otrzyma Uniwersytet Jana Kochanowskiego na rozwój bazy badawczej. Na ogłoszonej wczoraj zweryfikowanej liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko widnieje 10 inwestycji dotyczących naszego regionu, w tym przebudowa dróg nr 7 i 74 do standardu ekspresowych i modernizacja linii kolejowej Warszawa - Radom - Kielce. Ponad 390 mln zł przewidziano na inwestycje Wodociągów Kieleckich związane z ochroną wód podziemnych, a 87 mln zł na budowę i modernizację kanalizacji w Skarżysku. Kolejne 39,9 mln zł dostaniemy na Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach, czyli budowę gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej. Z kolei na liście pozytywnie zweryfikowanych projektów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej znalazły się m.in. rozbudowa infrastruktury UJK i Politechniki Świętokrzyskiej (w sumie dostaną 200 mln zł), rozwój systemu komunikacyjnego Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (199 mln zł), rozbudowa Targów Kielce (47 mln zł). 92 mln zł dostaniemy na północną obwodnicę Jędrzejowa, 72 mln zł na obwodnicę Końskich, a wspólnie z Podkarpaciem 238 mln zł na budowę mostu na Wiśle koło Połańca i dróg dojazdowych do niego. Na liście rezerwowej znalazły się obwodnice Ostrowca i Pińczowa, a także przejście przez Starachowice w ciągu drogi nr 42.