W ubiegłych latach na rozbudowę, remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wydał sporo pieniędzy, w 2006 roku była to kwota 51,5 mln zł, a w 2007 prawie 61 mln zł. W tym roku na drogi przeznaczono ponad dwa razy tyle (123,7 mln zł). Tak duża, w porównaniu do wcześniejszych lat, kwota przeznaczona na ten cel jest spowodowana zarówno potrzebą poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich, jak i dostosowania infrastruktury drogowej do budowanej w naszym kraju sieci dróg szybkiego ruchu.