Partnerzy portalu

Elektrownia jądrowa. Ważny wniosek dotyczący budowy drogi

Opublikowano: 03-07-2024 Źródło: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To łącznie 27 km trasy między drogą ekspresową S6 a Lubiatowem.


Budowa węzła Łęczyce drogi ekspresowej S6. Fot. GDDKiA Budowa węzła Łęczyce drogi ekspresowej S6. Fot. GDDKiA

Przed złożeniem wniosku o DŚU przygotowano prognozy oddziaływania drogi do elektrowni jądrowej. Dotyczą one hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz na innych elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie). W dokumentacji wskazano m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, a także informacje w zakresie nasadzenia zieleni, nadzoru przyrodniczego, zabezpieczenia akustycznego i urządzeń ochrony wód. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzi konsultacje społeczne.

Źródło: GDDKiA Źródło: GDDKiA

Do elektrowni atomowej prowadzić będzie jednojezdniowa trasa z dwoma pasami ruchu klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Podzielono ją na dwa odcinki: od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213 (11 km) i od DW213 do węzła Łęczyce drogi ekspresowej S6 (16 km). Dla obu opracowano dwa warianty przebiegu. Jako preferowany we wniosku o DŚU wskazano drugi, który omija Choczewko i biegnie bliżej Kurowa.

Po uzyskaniu DŚU zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi do elektrowni atomowej. Wykonawcy mają uzyskać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Trasa będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku na oś 11,5 t. Połączy elektrownię z drogą ekspresową S6. Zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych.

Przeczytaj także: Droga ekspresowa S1. Otwarto odcinek o długości 6 km

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!