Na początku września została otwarta obwodnica Nowej Soli. Prognozowano wówczas, że ruch na ulicach Nowej Soli zmaleje. Niestety brakowało funduszy na utrzymanie starego odcinka drogi. Według przepisów, odcinkiem będą zmuszone zarządzać gminy: Zielona Góra, Nowa Sól i Otyń. Wcześniej zajmowała się nim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie 20 km odcinek  "trójki" stracił status drogi krajowej i został drogą gminną, więc odpowiedzialnością za jej utrzymanie obarczono samorządy. Największy udział w utrzymaniu drogi ma gmina Otyń - 8 km fragment. Rocznie na jego utrzymanie wyda ok. 100 tys. zł.