Przyjęty przez radnych "Program drogowy miasta Poznania na lata 2008-2015" stanowi listę inwestycji uporzątkowanych priorytetowo. Według ustaleń, najważniejsze będą drogi potrzebne do usprawnienia ruchu podczas Mistrzostw Europy w 2012 r., czyli dojazdy do stadionu, dworców komunikacji miejskiej i lotniska. W związku z tym najważniejsze jest m.in. poszerzenie ul. Bułgarskiej, ul. Bukowskiej i przebudowa ul. Dolna Wilda na odcinku od A2 do ul. Hetmańskiej.