Programem Natura 2000, oprócz Rospudy, objętych jest prawie 400 miejsc w Polsce. Naciski ekologów skpjają się na poszerzeniu tej listy o kolejnych 140.

Koniecznym stało się uświadomienie społeczeństwa, że szybszy rozwój gospodarczy i infrastrukturalny umożliwi  tworzenie technologii przyjaznych środowisku. Kompromis z działaczami ekologicznymi może być trudny.