Droga eksploatowana obecnie z Mrągowa do Ełku nie spełnia wymogów drogi krajowej, gdyż ma bardzo złą nawierzchnię, jest wąska i kręta. Brane są pod uwagę dwa rozwiązania: modernizacja starego szlaku oraz budowa nowej trasy. Sporządzono już prognozy, wg których w 2025 r. natężenie ruchu między Mrągowem a Mikołajkami będzie wynosić 9,9 tys. aut na dobę i aż 1700 pojazdów będą stanowić ciężarówki.