Podczas konferencji „Czy zbudujemy autostrady i linie kolejowe?”, jaka miała miejsce 30 września br. wiceminister Rapciak zapowiedział. że już w tym roku powstaną dwie pierwsze spółki, z których jedna będzie zarządzać budową drogi ekspresowej nr 8 a druga nr 9.

Według aktualnych danych ministerialnych aktualnie w Polsce budowane jest około 630 km dróg i autostrad a kolejne 1000 km jest odnawianych. Przekłada się to na ponad 900 zadań związanych z rządowym programem dróg. Prace przy nich prowadzi ok. 250 firm z kraju i zagranicy.
Na przyszłoroczne działania drogowe przewidziane zostało 32 mld zł, co będzie kwotą wyższą o 12 mld zł od tego rocznych funduszy.

Głównym problemem w wydatkowaniu pieniędzy na drogownictwo jest niewydolna organizacja GDDKiA, której potrzebna jest szybka i gruntowna reforma mająca na celu usprawnienie działań. Trudnym tematem pozostaje również zagrożenie realizacji planów budowy dróg przez prawo ochrony środowiska niezgodne z wymogami Komisji Europejskiej. Dlatego niezbędna jest jak najszybsza nowelizacja tegoż prawa, które by może wejdzie w życie już w połowie listopada br.