Długość obwodnicy w planach wynosi blisko 11,5 km z czego tylko 4 km będą drogą dwupasmową a pozostały odcinek będzie miał jeden pas ruchu w każdą stronę. Na długości prawie 8 km obwodnicy powstaną ścieżki rowerowe. Pod istniejącą linią kolejową znajdzie się, równolegle do przejazdu samochodowego, bezkolizyjny przejazd dla rowerzystów oraz przejście dla pieszych.

Obwodnica południowa znalazła się pośród 11 głównych projektów woj. mazowieckiego, które mają być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i na te inwestycje marszałek podpisał już preumowy.

Oznacza to, iż projekt nie musi już startować w konkursie, jednak to, czy otrzyma dofinansowanie zależeć będzie od tego, czy spełni wymogi formalne i merytoryczne dotyczące przygotowania odpowiedniej dokumentacji jak również gotowości do rozpoczęcia realizacji według kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.

Cały projekt budowy obwodnicy południowej opiewa na kwotę 123,5 mln zł a dofinansowanie może wynieść 41,2 mln zł.