Budowa trwała od końca czerwca a prace objęły poszerzenie jezdni na długości 7 km do szerokości 6-7 m przebudowę przepustów drogowych, budowę zatok autobusowych w Smolarni i przebudowę skrzyżowania.

Koszty poniesione na przebudowę to blisko 13 mln zł, z czego 8 mln zł zostało zrefundowane przez Unię Europejską a 5 mln zł przeznaczył na budowę wojewoda opolski z budżetu województwa.