Na początku roku województwo małopolskie zawarło gminą Wojnicz umowę w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego, mającego na celu opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dotyczącego kosztów nabycia nieruchomości pod drogę.

Na podstawie tej umowy istnieje możliwość rozliczenia pomiędzy stronami poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości. Województwo małopolskie wykazało zainteresowane pozyskaniem proponowanych gruntów natomiast Wojnicz zyska podwójnie, gdyż ruch zostanie wyprowadzony poza miasto a samorząd nie będzie musiał dysponować wolnymi funduszami na budowę nowej drogi.

Wschodnia obwodnica będzie łącznikiem na trasie z Nowego Sącza do węzła na obwodnicy DK4 w Wojniczu i następnie do węzła projektowanej autostrady.

Nowa obwodnica będzie mieć około 7 km długości a jej budowa będzie kosztować blisko 50 mln zł.