Budowa dotyczy odcinka od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa na Rybitwach.
Wartość umowy szacuje się na kwotę 163 mln zł netto.
Termin realizacji umowy określono na 550 dni od dnia podpisania umowy.