Ogłoszenie wyników dotyczące tego, które wnioski zostaną dofinansowane nastąpi 6 grudnia.

Wnioski będą przyjmowane i oceniane przez komisje złożone z dwóch pracowników właściwych urzędów wojewódzkich z przedstawiciela urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji.

- Nie będzie ingerencji Warszawy w sposób rozdzielania pieniędzy - zapewnia Grzegorz Schetyna, szef MSWiA. Według niego program pozwoli na modernizację każdego roku 2 tys. km dróg gminnych lub 1 tys. km dróg powiatowych. - Proponujemy rewolucję. Wesprzemy samorządy, które najlepiej wiedzą, co remontować - mówi minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Przez trzy lata na realizację programu budżet państwa wyda 3 mld zł. Taką samą kwotę w ramach wkładu własnego będą musiały wyłożyć samorządy. Wnioski, które spełnią kryteria formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Wnioski będą oceniane według trzech kryteriów, jakimi są: poprawa bezpieczeństwa, spójność z siecią dróg istniejących, współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w partnerstwie: gmin, gminy z powiatem, sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi. Ograniczeniem jest to, że jedna gmina będzie mogła zgłosić jeden projekt inwestycyjny w roku budżetowym a powiat może się starać o dofinansowanie dwóch projektów.

Lista zakwalifikowanych wniosków będzie ostatecznie zatwierdzana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Samorządy lokalne po raz pierwszy będą miały okazję zdobyć dofinansowanie do inwestycji drogowych z budżetu centralnego.