Blisko jedna trzecia właścicieli działek pod planowaną obwodnicę nie zgodziła się na ich sprzedaż. Zgodnie ze specustawą otrzymają oni odszkodowania a działki staną się własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do 15 listopada dyrekcja wystąpi do wojewody podkarpackiego o wydanie decyzji celu publicznego. Wojewoda ma trzy miesiące na jej wydanie. Wniosek GDDKiA automatycznie wstrzymuje procesy wywłaszczeniowe - czytamy w portalu www.nowiny24.pl.