"Zakładamy, że autostrady będą gotowe. Wszystkie trasy przewidziane w programie zostaną wybudowane, po prostu część odcinków dróg ekspresowych w 2012 r. będzie jeszcze w budowie - mówi Andrzej Maciejewski, rzecznik GDDKiA" w rozmowie z "Rz".
Nie uda się m.in. skończyć prac na całym odcinku S5 z Poznania do Wrocławia, S7 z Warszawy do Krakowa oraz trasy łączącej Wrocław z autostradą A1.
Trudności wystąpią również na trasie nr 17 z Warszawy do Lublina i do przejść granicznych z Ukrainą w Hrebennem i Dorohusku.

Jak wynika z wypowiedzi ekspertów, cały plan był możliwy do zrealizowania, gdyby był on od początku realizowany a inwestycje w nim przewidziane nie byłyby odsuwane w czasie. Można było tez postarać się o więcej środków finansowych na ten cel.

Zasadniczym problemem w "ślimaczeniu" się realizacji inwestycji są kłopoty ekologiczne. Chodzi to zarówno o błędnie sporządzane oceny oddziaływania na środowisko, jak również pojawianie się nowych obszarów Natura 2000. Ministerstwo Ochrony Środowiska nadal nie wyznaczyło wszystkich obszarów Natura 2000, co powoduje, że niektóre przebiegi tras trzeba opracowywać ponownie, gdy ten, jaki został przygotowany zostanie z powodów ekologicznych zablokowany.