Realizacja zadania potrwa 29 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.
Budowa będzie kosztować 2 058 107 021, 34 zł.

Ten odcinek obwodnicy jest jedną z trzech części AOW-A8, które łącznie mają długość 26,765 km. AOW uzupełniona jest o dwa łączniki, jakie pozwalają na włączenia jej do istniejącego układu dróg krajowych.
Najciekawszy element AOW stanowi most przez rzekę Odrę, który będzie podwieszony do jednego pylonu.