Zwycięskie konsorcjum, w którym uczestniczy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna-Koźla, pośrednio kontrolowane przez Mostostal Zabrze, złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu.