Na realizację samorządowych inwestycji drogowych w okresie 2009-2011 należy przeznaczyć 6 mld zł - po 3 mld zł z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych.
Co roku rząd i samorządy przeznaczą po 1 mld zł na realizacje programu.
Obowiązywać ma zasada, że dofinansowanie z budżetu państwa w danym roku budżetowym będzie przeznaczone na jeden projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej oraz dwa projekty zgłoszone przez powiat.
Kwota dofinansowania jednego projektu ze środków programu nie może przekroczyć 3 mln zł rocznie.