W listopadzie użytkownicy małopolskich dróg napotkają na szereg utrudnień. W celu poinformowania o potencjalnych przeszkodach krakowski oddział GDDKiA, tak jak i w okresie wakacyjnym, opublikował mapę drogową oraz tabelę zawierającą spis najważniejszych remontów i rodzajów utrudnień występujących na danym odcinku drogi. Kierowcy mogą napotkać utrudnienia w następujących miejscach:

- na odcinku autostrady A4 Kraków (15,9 km), od węzła Balice I do węzła Tynieckiego ruch dwukierunkowy odbywa się jedną jezdnią przy ograniczeniu prędkości do 70 km/godz. (na przełączkach do 40 km/godz.), obowiązuje zakaz wyprzedzania. Na odcinku od węzła Tynieckiego do węzła Opatkowickiego ruch odbywa się dwiema jezdniami (na kierunku od Opatkowic do Balic do dyspozycji kierowców jest jeden pas ruchu);

- na DK4, która jest modernizowana na odcinku tarnowskim (9,3 km). Na całej trasie ruch odbywa się dwukierunkowo jedną jezdnią przy ograniczeniu prędkości do 70 km/godz. (na przełączkach do 40 km/godz.), obowiązuje zakaz wyprzedzania;

- na moście przez rzekę Dłubnię, DK7 w miejscowości Zerwana (0,1 km). Ruch dwukierunkowy odbywa się po moście objazdowym, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na wiadukcie w ciągu DK52, nad DK7 w Głogoczowie (0,3 km). Łącznice węzła są zamknięte, zachowano przejezdność wyznaczając relacje zastępcze. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na DK7 Kraków – Myślenice (20,9 km). Na odcinku Kraków – Głogoczów ruch dwukierunkowy odbywa się jedną jezdnią (do potoku Włosanka lewą, a dalej prawą). W Myślenicach w związku z rozbudową skrzyżowania jedna jezdnia jest zamknięta na odcinku 1 km, ruch dwukierunkowy odbywa się tam jezdnią w kierunku Zakopanego przez estakadę. W miejscach występowania utrudnień obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/godz. (na przełączkach do 40 km/godz.) i zakaz wyprzedzania;

- na DK7 w Tenczynie (0,2 km), gdzie trwa budowa mostu na potoku Lubieńka. Ruch po moście objazdowym odbywa się dwukierunkowo. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na odcinku DK7 Rabka – Chyżne (34,5 km). W sąsiedztwie przebudowywanych obiektów mostowych wybudowano tymczasowe objazdy. Lokalnie występują zwężenia pasa ruchu, miejscami ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- w ciągu DK28 w Malejowej (0,2 km), gdzie trwa budowa mostu na potoku Naprawka. Ruch dwukierunkowy odbywa się po moście objazdowym. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na odcinku DK44 Włosienica – Przeciszów (7,7 km). Od 3 listopada może wystąpić okresowe zwężenie pasa drogowego, ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na DK44 w Ryczowie (0,8 km). Zwężenie pasa drogowego, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na odcinku DK44 Skawina – Jaśkowice (9,8 km). Okresowe zwężenie pasa drogowego. W Borku Szlacheckim ruch dwukierunkowy odbywa się po moście objazdowym. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- w ciągu DK52 w Kalwarii Zebrzydowskiej (0,2 km), gdzie trwa przebudowa wiaduktu nad linią PKP. Ruch dwukierunkowy odbywa się po moście tymczasowym. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- przy węźle autostrady A4 w Szarowie (0,8 km). Na odcinku 150 m przejazd odbywa się drogą objazdową zbudowaną w sąsiedztwie istniejącej. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na skrzyżowaniu DK79 w Trzebini (0,3 km). Zwężenie pasa drogowego z ograniczeniem prędkości do 40 km/godz. i zakazem wyprzedzania;

- na moście przez rzekę Krzeszówkę w ciągu DK79 w Krzeszowicach (0,1 km). Ruch odbywa się wahadłowo po moście tymczasowym. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i zakaz wyprzedzania;

- na DK87 w Piwnicznej (0,5 km), gdzie występują osuwiska. Połowa jezdni jest wygrodzona i wyłączona z ruchu, który odbywa się wahadłowo drugim pasem przy ograniczeniu prędkości;

- na odcinku DK94 Bolesław – Olkusz (3,6 km). Jedna jezdnia została zamknięta. Ruch dwukierunkowy odbywa się drugą jezdnią przy ograniczeniu prędkości do 50 km/godz. i zakazie wyprzedzania.