Ogłoszono listę rankingową projektów związanych z budową i modernizacją lokalnych dróg. Najwięcej, bo 10 ze 137 mln zł otrzyma inwestycja powiatu, która ma poprawić połączenie między przejściami: w Kuźnicy, Bobrownikach i Lipszczanach.

Sokólski projekt zakłada przebudowę blisko 43 km dróg powiatowych biegnących wzdłuż wschodniej granicy kraju. Łączą one granice powiatu sokólskiego z białostockim (Bobrowniki) i augustowskim (Lipszczany).

Na podstawie rozstrzygniętego konkursu do podpisania wstępnych umów zaproszonych zostanie około 40 samorządów.

te samorządy, które otrzymają dotacje w ciągu 30 dni będą musiały dostarczyć zarządowi komplet dokumentów, w tym m.in. ocenę oddziaływania przyszłej inwestycji na środowisko oraz prawomocne pozwolenie na budowę.

Jeszcze nie wiadomo, ile kilometrów dróg uda się w województwie podlaskiem zmodernizować z puli 137 mln zł. W sumie na dofinansowanie projektów w ramach RPOWP na lata 2007-2013 przypada 636,2 mln EUR. Według władz województwa kwota 137 mln zł przeznaczona na lokalną infrastrukturę drogową to największa wartość spośród przeznaczonych dotychczas na otwarty konkurs ofert w ramach RPOWP.