Podczas instalacji fundamentów i stacji elektroenergetycznych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 zostanie wykorzystany statek „Thialf” wyposażony w dźwig o dużej nośności. Zaawansowane możliwości jednostki pozwalają na wykorzystywanie jej do złożonych zadań w dużych projektach morskiej energetyki wiatrowej.

Według planu wszystkie fundamenty (monopale i typu jacket) zostaną zamontowane w 2026 r. Morskie stacje elektroenergetyczne będą wykonywanie w oddzielnych kampaniach w latach 2026–2027. Prace wykona holenderska firma Heerema Marine Contractors dysponująca własną flotą pływających dźwigów.

Kontrakt obejmuje dostawę i instalację 100 monopali, elementów przejściowych oraz dwóch morskich stacji transformatorowych. Obiekty będą przetransportowane z zakładów produkcyjnych do instalacji w miejscach docelowych.

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1440 MW, znajdą się w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Położone będą w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Pierwszy prąd wytworzą w 2027 r. Etap użytkowania komercyjnego rozpocznie się od 2028 r. Wytwarzana energia elektryczna będzie odpowiadać rocznemu zapotrzebowaniu 2 mln polskich domów.

W kolejnej fazie planowana jest budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1 o mocy 1560 MW, oddalonej od brzegu o 81 km. O jej realizacji zadecyduje aukcja, która odbędzie się w 2025 r. 

Przeczytaj także: Pomorze Zachodnie – pierwszy prąd z farmy wiatrowej Mierzyn