Partnerzy portalu

W Polsce działa 1,4 mln mikroinstalacji PV. Konieczne inwestycje w sieci

Opublikowano: 09-04-2024 Źródło: URE

Na koniec 2023 r. liczba mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), głównie fotowoltaicznych, przekroczyła 1,4 mln. To łącznie 11,3 GW. Jednak spada dynamika ich przyrostu i mocy. A to oznacza konieczność zwiększenie inwestycji w sieci dystrybucyjne.


 W mikroinstalacjach OZE dominuje fotowoltaika. Fot. mmphoto/Adobe Stock W mikroinstalacjach OZE dominuje fotowoltaika. Fot. mmphoto/Adobe Stock
  • Mikroinstalacje prosumenckie wyprodukowały w 2023 r. 7,1 TWh energii elektrycznej
  • Spada dynamika przyrostu ich liczby: z 41% w 2022 r. do 15% w 2023 r.
  • Zmniejszyła się też dynamika produkcji. W 2022 r. wyniosła 110%, a w 2023 r. 26%

Takie wnioski płyną z raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE) dotyczącego energii wytworzonej z OZE.

W OZE dominują mikroinstalacje fotowoltaiczne

Według raportu na koniec 2023 r. do krajowych sieci elektroenergetycznych było przyłączonych dokładnie 1 403 875 mikroinstalacji produkujących energię elektryczną. Ich łączna moc wyniosła niemal 11,3 GW. Prawie 98% z nich było użytkowanych przez prosumentów. 99,9% mikroinstalacji OZE to fotowoltaika (PV).

Przyrost liczby mikroinstalacji w latach 2018–2023 ogółem oraz mikroinstalacji prosumenckich

Źródło: URE Źródło: URE

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. A sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez Urząd – podkreśla prezes URE, Rafał Gawin.

Przyrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach OZE w latach 2018-23 (GW)

Źródło: URE Źródło: URE

Dwie trzecie przyłączeń realizuje dwóch operatorów

Mikroinstalacje wyprodukowały w ubiegłym roku ponad 7,3 TWh energii elektrycznej i wprowadziły ją do sieci. 99,7% pochodziło z promieniowania słonecznego. Wkład prosumentów wyniósł 7,1 TWh (niemal 98%).

Jednak w 2023 r., w porównaniu do lat poprzednich, nieznacznie spadł udział prosumentów w całej ilości energii wprowadzonej do sieci przez mikroinstalacje wszystkich wytwórców. Wcześniej notowano wzrosty do poziomu 98,1% w 2022 r. W 2023 r. nastąpił spadek do 97,7%.

Energia wprowadzona do sieci OSD przez mikroinstalacje OZE w latach 2018-23, w tym przez instalacje prosumenckie (GWh)

Źródło: URE Źródło: URE

Dwie trzecie mikroinstalacji prosumenckich (około 930 tys.) przyłączyło w ubiegłym roku dwóch operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) – PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja.

Spada dynamika wzrostu mikroinstalacji i produkcji energii

Wyraźny jest natomiast spadek dynamiki przyrostu liczby nowych mikroinstalacji i produkowanej przez nie energii. W pierwszym przypadku zmniejszyła się ona z 41% w 2022 r. do 15% w 2023 r. Spadła też dynamika wytwarzania ze 110% w 2022 r. do 26% w 2023 r.

Dynamika przyrostu liczby mikroinstalacji oraz ilości energii wprowadzonej przez nie do sieci w latach 2018-2023 r.

Źródło: URE Źródło: URE

Przeczytaj także: Farma fotowoltaiczna w Świętokrzyskiem będzie miała moc 54 MW

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia