• W nowej elektrowni wykorzystano udoskonalony system geotermalny
  • Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie zasobów do tej pory nieosiągalnych
  • Otwarcie siłowni zwiększyło moc amerykańskich elektrowni geotermalnych z 3700 do 4600 MW

Znaczący wzrost geotermalnej mocy elektrycznej

Nowa elektrownia geotermalna wykorzystuje udoskonalony system geotermalny (ang. Enhanced Geothermal System – EGS), który umożliwia produkcję energii elektrycznej poprzez pozyskanie ciepła z suchych i nieprzepuszczalnych gorących skał. Tradycyjne rozwiązania działają tylko w obszarach, gdzie znajduje się woda o odpowiedniej temperaturze przy określonej przepuszczalności skał.


Do niedawna moc energetyki geotermalnej w Stanach Zjednoczonych wynosiła około 3700 MW i wytwarzała kilka procent całej krajowej energii elektrycznej. Nowa jednostka znacząco ją podnosi. Jest największa jako pojedyncza instalacja. Na świecie są takie obiekty o większej mocy, ale złożone z mniejszych źródeł wytwórczych.

Nowoczesny system wykorzystania ciepła skał

Elektrownia do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje EGS. Odwiert dociera do gorących skał i doprowadza do rozszerzenia ich pęknięć, by ciepło przeszło do zatłaczanej do studni wody. Ta osiąga temperaturę wystarczającą do generacji prądu. W postaci sprężonej pary napędza turbiny. W amerykańskiej elektrowni geotermalnej jest ich 13. Wytwarzana energia odpowiada zapotrzebowaniu około 675 tys. gospodarstw domowych. Realizacja przedsięwzięcia kosztowała 1 mld dol.

Rozwój energetyki geotermalnej

Stowarzyszenie Energetyki Geotermalnej (ang. Geothermal Energy Association – GEA) przewiduje wzrost mocy elektrowni tego rodzaju o 21 GW, przy szczytowej produkcji do 2050 r. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (ang. United States Department of Energy – DOE), przyrost mocy do tego czasu będzie 27-krotny i osiągnie 100 GW. Istotnym motorem napędowym może okazać się EGS, który umożliwia wykorzystanie zasobów geotermalnych dotychczas nieosiągalnych tradycyjnymi metodami. Dodatkowo elektrownie geotermalne pracują stabilnie w przeciwieństwie do farm wiatrowych czy słonecznych.

Przeczytaj także: Polska jest gotowa do kolejnego etapu rozwoju energetyki jądrowej