Farmy fotowoltaiczne zasilające terminale paliw pozwalają zapewnić dużą część zapotrzebowania na prąd i jednocześnie zmniejszyć ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla. W przypadku terminalu w Ostrowie Wielkopolskim, z instalacją o mocy 3,1 MW, to 65% energii elektrycznej i redukcja emisji CO2 o 1,7 tys. ton rocznie.

Także przy obiektach w Żurawicy i Sokółce znajdują się farmy fotowoltaiczne o mocach odpowiednio 1,6 MW i 1,25 MW. W nadchodzących tygodniach na terenie rafinerii w Płocku rozpocznie się budowa elektrowni słonecznej o mocy do 2 MW. Dołączy do działającej farmy fotowoltaicznej (4,8 MW). Energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby własne zakładu.

Na stacjach paliw Orlenu działają 53 mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,45 MW. Ich łączna produkcja to 1500 MWh zielonej energii rocznie.

Na wybranych stacjach trwa pilotażowe wdrażanie systemu, który wykorzystuje instalacje fotowoltaiczne do równoczesnej produkcji ciepła i chłodu oraz magazynowania energii. To rozwiązanie pokrywa niemal całe zapotrzebowanie obiektów na energię.

Przeczytaj także: W Polsce będą wybudowane małe reaktory jądrowe Rolls-Royce