• Linia będzie liczyć 60 km – 50 km to nowy odcinek
  • Innowacyjne słupy pozwolą wydłużyć przęsła do 400 m
  • Ułatwione będą dostawy elektryczności z planowanej elektrowni atomowej

Najdłuższa linia od 20 lat

Planowana linia elektroenergetyczna będzie najdłuższą wybudowaną od ponad 20 lat na obszarze działania spółki Energa-Operator. Jej długość przekroczy 60 km, przy czym niemal 50 km to odcinek całkowicie nowy. Przebiegnie przez tereny sześciu gmin: Sierakowice, Kartuzy, Linia, Szemud, Łęczyce oraz Luzino.

Po zakończeniu budowy, stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie. Dzięki temu dojdzie do ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej i zachowania jej parametrów nawet podczas awarii jednej z linii wysokiego napięcia dostarczających prąd do stacji. Remonty i modernizacja sieci staną się łatwiejsze.


Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu (będącej punktem styku sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV z siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia 110 kV), związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców – informuje Energa-Operator.

Ważny punkt zasilania

Podczas budowy linii powstanie GPZ w Łebnie. Będzie to obiekt w układzie H5 pozwalającym na jego dwustronne zasilanie. Zostanie on wyposażony w dwa stanowiska transformatorów WN/SN (wysokie napięcie/średnie napięcie). W efekcie wzrośnie potencjał przyłączeniowy OZE oraz odbiorców energii elektrycznej. Stacja umożliwi skrócenie ciągów liniowych sieci średniego napięcia, a to zredukuje liczbą i czas trwania przerw w dostawach. Jednocześnie dojdzie do modernizacji i budowy około 20 km linii SN.

Przęsła wydłużą się do 400 m

Projekt trasy wysokiego napięcia Żarnowiec–Łebno–Sierakowice przygotuje spółka Energa Invest. W pracach budowlanych zostanie wykorzystanych mniej więcej 180 innowacyjnych słupów, opracowanych przez tę firmę we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Pylon, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nowatorskie konstrukcje pozwolą na wydłużenie przęseł aż do 400 m, do ograniczy liczbę słupów. Takie rozwiązanie przyniesie oszczędność stali, betonu oraz osprzętu elektroenergetycznego. Zmniejszy też potrzebę posadowienia stanowisk na terenach prywatnych oraz cennych obszarach przyrodniczych.

Instalacje ważna w kontekście budowy elektrowni atomowej

Trwają uzgodnienia z gminami, przez które będzie poprowadzona linia.Rada gminy Szemud oraz rada miejska w Kartuzach podjęły już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji – czytamy w komunikacie.

Obiekt poprawi także dystrybucję energii elektrycznej wśród odbiorców lokalnych z planowanej elektrowni atomowej.

Projektowanie zakończy się do 2026 r., a prace budowlane zostaną wykonane w latach 2026–2028.

Przeczytaj także: Tauron przenosi sieci elektroenergetyczne pod ziemię