Zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna i innych) nie tylko w piecach i kotłowniach będzie od 1 września 2019 r. dotyczył także palenia w kominkach. Szczegółowo określają to przepisy – uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego. W instalacjach spalania paliw dopuszczone będzie stosowanie wyłącznie: gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego oraz lekkiego oleju opałowego – wyjaśnia magistrat.


Co z popularnym grillowaniem? Zgodnie z literą prawa, przenośne grille, ruszty i rożna, z których mieszkańcy korzystają sezonowo, okazjonalnie, nie są instalacjami. W związku z tym nie podlegają przepisom uchwały i będzie można z nich korzystać.

Wyjątkiem są urządzenia stacjonarne, działające niezmiennie w tym samym miejscu, np. ciężkie grille ogrodowe. Korzystanie z nich od września br. będzie zabronione. Zakaz ten dotyczy również urządzeń stosowanych w punktach gastronomicznych. Jeśli lokal używa grilla przenośnego, wyłącznie w okresie popularnego „grillowania” (zwykle maj-wrzesień), może takie urządzenie nadal stosować. Jeżeli jednak w ogródku znajduje się stała instalacja, przestanie spełniać swoje zadanie.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia) instalacje stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi ponad 500 osób na dobę podlegają obowiązkowi zgłoszenia organowi ochrony środowiska w trybie art. 152 ustawy POŚ, z wyjątkiem sytuacji, gdy gazy lub pyły wyprowadzane są do powietrza z instalacji w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pomocą wentylacji grawitacyjnych – dodają władze Krakowa.

Uchwała antysmogowa w Małopolsce funkcjonuje od 1 lipca 2017 r. Zgodnie z przepisami mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 r. wymienić kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają unijnych norm emisyjnych. Dodatkowo w całym regionie zakazane jest stosowanie mułów i flotów węglowych oraz suchego drewna.

Całkowity zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi, który wejdzie w życie 1 września 2019 r., obejmie na razie wyłącznie Kraków.

Zobacz też nasz TEMAT SPECJALNY: SMOG