• Synthos i GEH podjęły współpracę w zakresie budowy w Polsce reaktora atomowego
  • BWRX-300 to prosty, nowoczesny modułowy reaktor o mocy 300 MW
  • Jeśli zostanie zbudowany, będzie pierwszą w Polsce elektrownią atomową

Dla polskiej spółki chemicznej i producenta syntetycznego kauczuku, uruchomienie niewielkiej elektrowni atomowej o mocy 300 MW pozwoliłoby pokryć zapotrzebowanie na elektryczność i parę technologiczną. Jednocześnie przedsiębiorstwo uniezależniłoby się od dostawców energii elektrycznej, a dodatkowo zyskałoby bezemisyjne źródło wytwarzania energii, co oznacza też, że nie musiałoby kupować pozwoleń na emisję CO2.

Według Jona Balla, wiceprezesa wykonawczego ds. projektów elektrowni jądrowych w GEH, BWRX-300 to przełomowa innowacja w branży, w której koszty stały się znaczącą barierą. Dodał, że reaktor jest tak zaprojektowany pod względem kosztów budowy i eksploatacji, by stanowić konkurencję dla elektrowni gazowo-parowych i węglowych, a także odnawialnych źródeł energii.


Małe reaktory modułowe mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów energetycznych Polski, modernizacji krajowego sektora energetycznego oraz głębokiej dekarbonizacji. Wykorzystanie małych reaktorów modułowych do generowania czystej energii zwiększy nasze szanse na odejście od węgla i pozytywnie wpłynie na krajowy przemysł – powiedział Michał Sołowow, właściciel Synthosa, części największej prywatnej grupy przemysłowej w Polsce.

BWRX-300 to reaktor chłodzony wodą, o mocy 300 MWe z pasywnymi systemami bezpieczeństwa. Jest zaprojektowany zgodnie z amerykańskim certyfikatem dla ESBWR (ang. Economic Simplified Boiling Water Reactor) firmy GEH. Uproszczona konstrukcja charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem, ekonomiką, obudową o konstrukcji dostosowanej do szerokiego zakresu aktywności sejsmicznej oraz elastycznością pracy, która poprawia dyspozycyjność elektrowni. Według Amerykanów koszty budowy w przeliczeniu na MW mocy są do 60% niższe niż w podobnych konstrukcjach małych reaktorów chłodzonych wodą oraz w istniejących projektach dużych reaktorów jądrowych.

Urządzenie należy do generacji III+ nowoczesnych reaktorów z wrzącą wodą BWR (ang. Boiling Water Reaktor). BWRX-300 to już 10 projekt reaktora BWR (od 1955 r.) – najprostszy i, zdaniem GEH, najbardziej innowacyjny.

Przeczytaj także: Dwie zamiast jednej: rozszerza się plan budowy elektrowni atomowej