Linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka–Stanisławów zapewni dostawy nowym dużym odbiorcom energii elektrycznej w północno-wschodnich oraz centralnych regionach Polski. Zwiększy bezpieczeństwo i pewność dostaw dla ponad 8 mln mieszkańców. Pozwoli na synchronizację systemów energetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim.

Wykonawcę, konsorcjum firm Elfeko, SPIE Elbud Gdańsk i ELTEL Networks Energetyka, wyłoniono w 2018 r. Prace zaczęły się od projektowania przebiegu linii, potem przeprowadzono konsultacje społeczne. Ten etap zakończył się w 2020 r. Ponad rok trwały obserwacje przyrodnicze i inwentaryzacja prowadzące do stworzenia raportu o oddziaływaniu środowiskowym inwestycji. W 2022 r., po uzyskaniu kompletu decyzji, rozpoczęła się budowa linii elektroenergetycznej. Po uruchomieniu 6 grudnia będzie jeszcze testowana i sprawdzana.

Po uruchomieniu linii 400 kV, stare połączenie 220 kV Ostrołęka–Miłosna na odcinku między Ostrołęką a Stanisławowem zostanie rozebrane. Na zajmowanych przez nie terenach leśnych będzie można zasadzić drzewa.

Nowa linia elektroenergetyczna będzie miała także znaczenie lokalne – zasili niedawno wybudowaną stację w pobliżu Wyszkowa.

Według PSE, głos społeczności miał znaczący wpływ na wybór trasy linii. Mieszkańcom udostępniono m.in. internetową geoankietę pozwalającą sprawdzić jej przebieg i zgłosić uwagi.

PSE planuje budowę i modernizację ponad 5225 km linii 400 kV oraz 137 stacji elektroenergetycznych.

Przeczytaj także: Czeska rafineria Orlenu odzyska ciepło ze spalin