• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach

Opublikowano: 18.10.2018
Malczyce , 18.10.2018

Kosztorys inwestycyjny obejmujący modernizację oczyszczalni w Malczycach opiewał na kwotę około 11,5 mln zł. Prace zdecydowano się podjąć ze względu na brak odpowiedniej przepustowości obiektu, zwiększenie ładunków ścieków na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz konieczność przygotowania się do włączenia następnych miejscowości z aglomeracji Malczyce, a także zabezpieczenie przepustowości dla nowych inwestorów przemysłowych.

W zakres wykonanych prac wchodził remont i przebudowa istniejącego budynku socjalnego, stacji dmuchaw oraz budynku głównej przepompowni i krat. Wybudowano nowy punkt zlewczy ścieków dowożonych. Całkowicie przebudowano tranzyt ścieków na nowe bioreaktory, które zapewniają nam rezerwę na ścieki z całej gminy. Oprócz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, zmodernizowane zostały stacje uzdatniania wody w Malczycach, Dębicach, Mazurowicach i Wilczkowie – poinformowała gmina.

Zmodernizowany obiekt oficjalnie włączono do eksploatacji 15 października br.

Przeczytaj także: Powstanie kolektor żuławski – za 80 mln zł