Budowa obiektu przy ul. Łojasiewicza w Krakowie wymagała zabezpieczenia wykopu. Wykonawca wraz z inwestorem podjęli decyzję o zastosowaniu w tym celu technologii ściany szczelinowej. Biorąc pod uwagę dostępność terenu budowy, a także określony przez zamawiającego limit kosztowy na wykonanie prac, osoby odpowiedzialne za ten kontrakt (z ramienia Greifbau sp. z o.o.) przyjęły założenie o realizacji ściany szczelinowej z jej zoptymalizowaną grubością do 400 mm. Zadaniem firmy geotechnicznej, odpowiedzialnej za projekt i realizację zabezpieczenia wykopu, było zaproponowanie skutecznego rozwiązania, które uwzględnia:

  • lokalne warunki podłoża gruntowego,
  • dostępność terenu inwestycji,
  • sąsiedztwo zabudowy,
  • dochowanie założonego reżimu budżetowego.

Cały proces realizacyjny przebiegł bez przeszkód. Prace związane ze ścianą szczelinową i oczepem żelbetowym zakończono siedem dni przed terminem umownym. Następnie kontynuowano rektyfikację bocznej, odsłoniętej powierzchni ściany, z przekazywanym sukcesywnie przez inwestora frontem robót ziemnych. Roboty wykończeniowe przy ścianie szczelinowej zakończono w lipcu 2019 r. Był to tym samym finał zakresu prac powierzonych firmie Greifbau, gdyż z uwagi na umiejętne zaprojektowanie zbrojenia ściany szczelinowej w połączeniu z lokalnymi warunkami geotechnicznymi oraz głębokością wykopu wynoszącą 4,8 m p.p.t., uzyskano wspornikowe zabezpieczenie wykopu bez konieczności montażu rozparcia lub systemu kotew. Zastosowane rozwiązanie znacząco ułatwiło kolejne etapy prac na budowie, takie jak prowadzenie wykopu czy wykonanie płyty dennej.

Umiejętna optymalizacja robót geotechnicznych sprawia, że ściana szczelinowa może być ekonomicznie atrakcyjną alternatywą dla innych technologii zabezpieczania ścian wykopu

Aktualnie wykop nadal pozostaje otwarty, co wynika z decyzji inwestora dotyczących innych priorytetów na budowie. Ocena stanu technicznego ścian szczelinowych (ewentualnych spękań lub przecieków) nie wskazuje na jakiekolwiek zastrzeżenia, co dowodzi poprawności przyjętych rozwiązań projektowych. Interwał wykonywanego geodezyjnego monitoringu przemieszczeń poziomych korony ściany szczelinowej ograniczono obecnie do pomiarów odbywających się co miesiąc, gdyż prowadzona na etapie realizacji wykopu inwentaryzacja geodezyjna wykazała ustabilizowanie się przesunięć ściany na poziomie około 15 mm.

Reasumując, prace w zakresie zabezpieczenia wykopu przy ul. Łojasiewicza w Krakowie spełniły postawione założenia – bezpiecznie stabilizuje ono wykop, jest szczelne i tworzy gotowe rozwiązanie ścian żelbetowych części podziemnej budynku. Przy tym wszystkim spełnione zostały założenia budżetowe ustalone przed rozpoczęciem prac. Ponadto nie wystąpiły żadne roboty dodatkowe, generujące niezaplanowane wydatki. Tym samym potwierdzona została teza, że przy umiejętnej optymalizacji robót geotechnicznych, ściana szczelinowa może być ekonomicznie atrakcyjną alternatywą dla innych technologii zabezpieczania ścian wykopu.

Czytelników zainteresowanych dodatkowymi wyjaśnieniami i informacjami na temat przedmiotowej realizacji ściany szczelinowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: Mateusz Hager, dyrektor działu fundamentowania: m.hager@greifbau.com lub biuro@greifbau.com.

Ściana szczelinowa ekonomiczną alternatywą dla technologii zabezpieczania głębokich wykopów – część II

Ściana szczelinowa ekonomiczną alternatywą dla technologii zabezpieczania głębokich wykopów – część I