Znajomość przemieszczeń poziomych i pionowych gruntów jest szczególnie przydatna do oceny stateczności obiektów budowlanych posadowionych w złożonych lub skomplikowanych warunkach gruntowych. Pozwala lepiej kalibrować modele numeryczne, aktywnie i skutecznie reagować na zmiany stateczności obiektów podczas ich realizacji oraz eksploatacji. Stąd też ciągle rosnące zainteresowanie projektantów i wykonawców pomiarami inklinometrycznymi.

W ostatnich latach obserwujemy bardzo szybki rozwój automatycznych metod pomiarów inklinometrycznych. Oczekiwane jest opracowanie urządzeń i metod pomiarowych, które cechowałaby dokładność ręcznej sondy przy pełnym zautomatyzowaniu odczytu oraz utrzymaniu kosztów całego procesu na konkurencyjnym poziomie.

Automatyczne monitorowanie zjawisk zachodzących w górotworze

Prace nad udoskonaleniem urządzeń do automatycznego monitorowania zjawisk zachodzących w górotworze doprowadziły do skonstruowania sondy inklinometrycznej SAAV. Jej modułowa konstrukcja umożliwia realizowanie pomiarów w miejscach niedostępnych dla standardowych inklinometrycznych sond łańcuchowych IPI. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań sondę SAAV można instalować nie tylko w pionowych lub poziomych inklinometrach, ale i w łuku (pomiar konwergencji np. w tunelach). Modułowa i elastyczna konstrukcja oraz brak kółek do prowadzenia w rowkach inklinometru pozwala na instalację sondy w każdej rurze osłonowej o średnicy od 21 do 100 mm (np. piezometry otwarte). Moduły pomiarowe mają 0,5 m długości i są połączone ze sobą w sposób elastyczny, tworząc łańcuch sondy SAAV. Całość nawinięta jest na bęben, aby jak najbardziej ułatwić proces instalacji. W celu zoptymalizowania kosztów automatycznego pomiaru inklinometrów istnieje możliwość instalacji SAAV tylko w strefie występowania przemieszczeń. W tym celu montuje się tzw. ciche segmenty na dole sondy i żerdzie przedłużające w górnej części.

Sondy SAAV mogą być w łatwy sposób automatyzowane i integrowane z innymi czujnikami w ramach bardziej rozbudowanych systemów monitoringu strukturalnego. Dzięki możliwości bateryjnego zasilania nie wymagają stosowania dodatkowego okablowania strukturalnego. Do poboru i transmisji sygnałów używane są powszechnie stosowane loggery i moduły transmisji GSM.

Producent udostępnia darmowe, intuicyjne oprogramowanie do archiwizowania i analizy wyników pomiarowych. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów możliwa jest łatwa integracja sond SAAV z platformami do zbierania i wizualizacji danych pomiarowych.

Więcej informacji na www.budokop.com, gdzie znajduje się film z przykładowej instalacji SAAV do monitorowania głębokiego wykopu. Obrazuje on, jak łatwa i szybka jest instalacja automatycznych inklinometrów SAAV.
Budokop jest dystrybutorem sond SAAV na terenie Polski.