Ciekawym spostrzeżeniem jest jednak to, że deweloperzy mają ograniczone zaufanie i często dokonują wyboru z bardzo niewielkiego katalogu firm. Rynek wykonawców stara się być hermetyczny, aby utrzymać ten segment rynku tylko dla siebie. To motywuje niektórych generalnych wykonawców do bycia deweloperem samym w sobie, kreując podjednostki organizacyjne dla tego segmentu.

Co ciekawe, łatwiej czasem złożyć ofertę na skomplikowany i wymagający technicznie obiekt, jaką np. była jedna z naszych ostatnich realizacji - Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie - o zaawansowanych instalacjach teletechnicznych, z certyfikatami BREEM, Darmstadt, zrealizowana w centrum miasta, o dużej skali złożoności, niż zdobyć zaufanie na realizację w zasadzie trójbranżowego kontraktu. Uwzględnić oczywiście należy kwestie związane z dostawami urządzeń oraz formalne, ale oba zagadnienia nie wykraczają jednak ponad projekty przez nas realizowane w kontekście skomplikowania.
Kontrakty w formule EPC – technicznie zaawansowane – wymagające precyzyjnego planowania - to nasze przewagi rynkowe. Ostatnie otwarcia pokazują, że znajdujemy się często na bardzo krótkiej liście oferentów w przetargach, gdzie właśnie te aspekty są punktowane czy doceniane.
Nie bez znaczenia jest okoliczność, o której wspomniałem na początku, czyli ogromne doświadczenie naszego głównego udziałowca z Grupy Acciona, która realizowała projekty na całym świecie. Acciona Construction zrealizowała dotychczas inwestycje fotowoltaiczne o mocy ponad 1,8 GWp oraz farmy wiatrowe o mocy 8,8 GW. Do Grupy Acciona należy także Acciona Energy, Acciona Energy Polska oraz Nordex SE, która jest europejską firmą zajmującą się projektowaniem, sprzedażą i produkcją turbin wiatrowych.
Cieszę się, że dysponujemy potencjałem kadrowym, zapleczem finansowym oraz wsparciem Grupy Acciona umożliwiającym takie realizacje. Potencjał finansowy wynikający z tego wsparcia jest również atutem dla Inwestorów w realizacji przedsięwzięć. Z kolei jego brak może zachwiać zarówno małym wykonawcą, jak i samą inwestycją.
Na rynku energii wiatrowej można spodziewać się eksploracji potencjału Morza Bałtyckiego. W zakresie energetyki wiatrowo-lądowej uważam, że deweloperzy mają już gotowe warianty realizacji w spodziewanych kierunkach zmian legislacyjnych.
My natomiast – będąc aktywnym uczestnikiem rynku – chcemy być częścią transformacji energetycznej Polski mającej na celu redukcję CO2. Dokładnie tak, jak na rynku globalnym jednym z liderów transformacji jest Acciona.
Pozostajemy otwarci na dostarczanie produktów takich jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Do ich wspólnej realizacji zachęcam podmioty, które poszukują solidnego partnera. |