Dielectrical and Conductivity Module

Dielektryczny moduł jest stosowany w połączeniu z elektrycznym stożkiem CPT lub CPTU. Jest on w stanie przeprowadzić dokładny pomiar przewodności elektrycznej gruntu wraz z uzyskaniem standardowych parametrów badania statycznego jak qc, fs, u2. Pomiar elektryczny przewodnictwa dostarcza ważnych informacji litologicznych oraz wskazuje lokalizacje przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych stref. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o strukturze gruntu oraz obecności zanieczyszczeń węglowodorowych.

VideoCone

Jest to standardowy stożek CPTU z dodatkiem kamery znajdującej się w module bezpośrednio za stożkiem. Kamera wyposażona jest w regulowane doświetlenie LED, co pozwala na dobrą widoczność bezpośrednią materiału. Obraz umożliwia obserwację cząstek, które można łatwo rozróżniać. Moduł ten pozwala zidentyfikować małe puste przestrzenie i pęcherzyki gazu. Oprogramowanie do nagrywania testu zawiera nałożoną siatkę skali, co umożliwia porównanie wielkości ziarna na ekranie.

Przy stosowaniu w połączeniu z innymi technikami CPT wyniki badań wideo mogą dostarczyć dodatkowych danych, które pozwolą określić precyzyjnie model gruntu.

Stożek wideo ma duże możliwości w określaniu zanieczyszczenia gleby. To wiarygodna technika identyfikacji ułatwiająca mapowanie warstwy zanieczyszczeń.