Zgodnie z nową formułą organizowanych przez Wydawnictwo INŻYNIERIA konferencji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczestników, w tym roku wydarzenie poprzedzą warsztaty tematyczne nt. geosyntetyków. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie identyfikacji takich wyrobów oraz doboru zbrojenia geosyntetycznego, a także omówione zostaną wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego do oceny zgodności geosyntetyków. Warsztaty poprowadzi dr inż. Angelika Duszyńska z Politechniki Gdańskiej (PG).

Obrady konferencyjne rozpoczną się 5 grudnia br. Zgrupowane w pięć sesji wystąpienia dotyczyć będą aspektów geotechnicznych w budownictwie kubaturowym, hydrotechnicznym oraz w infrastrukturze komunikacyjnej. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Profesor Emeritus PG przeanalizuje zastosowanie do posadowień konstrukcji pali przemieszczeniowych na przykładzie obiektów zlokalizowanych w rejonie Gdańska, posadowionych w warunkach gruntowych delty Wisły.

Z kolei dr hab. inż. Maciej K. Kumor, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, przedstawi uproszczony stopień rozpoznania geotechnicznego podłoża rozległego obiektu energetycznego, zlokalizowanego w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych.

Analityczną prezentację na tegoroczną „Geoinżynierię w Budownictwie” przygotował również m.in. dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prelegent w swoim wystąpieniu skupi się na problemie związanym z istnieniem strefy przejściowej pomiędzy ośrodkami o różnych właściwościach geotechnicznych.

Ciekawe spojrzenie na kwestię badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego przyniosą referaty dr Edyty Majer (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), która przedstawi nowe wytyczne takich badań, oraz wystąpienia przedstawicieli największego inwestora w obszarze przedsięwzięć drogowych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Tomasz Skowera i Paweł Zysk przedstawią doświadczenia i największe wyzwania jednostki w kontekście realizacji prac drogowych w trudnych warunkach geotechnicznych.

W sumie podczas obrad konferencyjnych odbędzie się ponad 30 interesujących prelekcji, których autorami będą znani i cenieni w branży eksperci. Każdy blok tematyczny podsumowany zostanie dyskusją, w której udział wezmą prelegenci występujący w danej sesji oraz słuchacze.

Zgodnie z hasłem konferencji – WIEDZA – BIZNES – ATRAKCJE – na jej uczestników czekają również liczne, organizowane w strefie wystawienniczej spotkania biznesowe. Przez cały czas trwania konferencji będzie można wziąć udział w konkursie VR (ang. virtual reality – wirtualna rzeczywistość). Drugiego dnia spotkania odbędzie się natomiast bankiet, podczas którego wręczone zostaną TYTANY – przyznawane przez nasze Wydawnictwo od 16 lat w różnych dziedzinach inżynierii nagrody, w których eksperci danej branży wyróżnią projekty i produkty w obszarze geoinżynierii. Na ten sam wieczór zaplanowano również pokaz MultiVisual oraz zabawę przy dźwiękach muzyki.

Szczegółowy program VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie” dostępny jest TUTAJ.

Wszelkie informacje na temat konferencji znajdziesz na stronie www wydarzenia.

Przeczytaj także: Kondygnacje podziemne w zabudowie miejskiej – relacja z VII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”