Partnerzy portalu

Eksperci wskażą dobre praktyki realizacji inwestycji geotechnicznych

Opublikowano: 05-09-2022 Źródło: inzynieria.com

Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne, który odbędzie się w dniach 20-22.09 w podkrakowskich Tomaszowicach to jedno z najistotniejszych wydarzeń w branżowym kalendarzu. Pierwszy dzień poświęcony zagadnieniom geotechnicznym podzielono na trzy sesje techniczne. Zwieńczeniem interesujących wykładów będzie debata z udziałem przedstawicieli inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców branżowych, a także producentów i dostawców.


Konger Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne fot. Adobe Stock Konger Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne fot. Adobe Stock

Wtorek 20 września 2022 r. w Dworze w Tomaszowicach pod Krakowem obfitować będzie w interesujące wykłady ekspertów ze świata nauki, jak i praktyków będących przedstawicielami liderów branży geotechnicznej w Polsce. 24 prelegentów, 17 wystąpień, 3 sesje techniczne oraz debata – tak zapowiada się pierwszy dzień Kongresu w liczbach.

Geotechnika  w służbie dużych inwestycji infrastrukturalnych – sesja I

Po rejestracji uczestników i oficjalnym powitaniu przez Monikę Sochę-Kośmider, przewodniczącą Kongresu, część merytoryczną otworzy wystąpienie dr inż. Jarosława Rybaka z Politechniki Wrocławskiej, który wygłosi referat „Priorytety w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych – racjonalność doboru inżynierskich rozwiązań geotechnicznych”. Realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych wymaga rozbudowanych systemów kontroli jakości robót – wskazuje naukowiec z Wrocławia będący adiunktem w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Jarosław Rybak - fot. Quality Studio
Jarosław Rybak - fot. Quality Studio

Kontynuacją tematyki związanej z rozwiązaniami geotechnicznymi przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych będą referaty dr hab. inż. Tomasz Godlewskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki oraz Marcina Pomiernego z KELLER Polska Sp. z o. o.

Pierwszy z ekspertów będzie rozważał ogólne zagadnienie zależności lokalnych w interpretacji badań podłoża, drugi przedstawi doświadczenia z konkretnej realizacji - budowy nowych odcinków S19 Via Carpatia, które wymagały niestandardowych metod wzmacniania podłoża przy wykonywaniu obiektów infrastrukturalnych. 

Interesujące treści, dopełniające powyższe tematy przedstawi prelekcja przedstawiciela Arcelor Mittal, a także wystąpienie dr inż. Grzegorza Horodeckiego z Politechniki Gdańskiej, który omówi problem roszczeń w zakresie geotechniki w formule Projektuj i Buduj. Badacz będzie rozważał, czy roszczeń w zakresie geotechniki można uniknąć oraz jaka jest rola uczestników procesu inwestycyjnego w rozwiązywaniu problemu roszczeń „geotechnicznych” zarówno w formule Buduj jak i Projektuj i Buduj.

Edyta Majer - fot. Quality Studio
Edyta Majer - fot. Quality Studio


Pierwszą sesję techniczną Kongresu zamknie wystąpienie dr Edyty Majer z Państwowego Instytutu Geologicznego. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi dotyczącymi procesu dokumentowania badań podłoża oraz określania warunków geologiczno-inżynierskich, dr Majer wygłosi niezwykle interesujący referat o cyfrowych danych wspomagających rozpoznanie podłoża budowlanego z wykorzystaniem Bazy Danych Geologiczno – Inżynierskich (BDGI) stanowiącej unikatowy w kraju zbiór cyfrowych danych o podłożu budowlanym.

Posadowienia obiektów inżynierskich – wyzwania i technologie – sesja II 

Druga sesja techniczna pierwszego dnia Kongresu poświęcona będzie w dużej mierze wyzwaniom projektowym i realizacyjnym dotyczącym obiektów inżynierskich. Po przerwie kawowej jako pierwszy zabierze głos wybitny autorytet z Politechniki Gdańskiej - prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała członek ISSMFE, European Reginal Technical Committee 3 „Piles”, ERTC 3 oraz rzeczoznawca NOT w zakresie geotechniki i fundamentowania, który doświadczenie naukowo-badawcze i zawodowe zdobywał m.in. w Danish Geotechnical Institute, Swedish Geotechnical Institute, Aalborg University i Ghent University. Obiekty mostowe posadowione są obecnie przede wszystkim w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. Projektowanie, obliczenia i wykonawstwo wymaga zatem niestandardowych metod. Klasyczne metody obliczeń i stosowane technologie muszą być modyfikowane oraz dostosowane do konkretnych, lokalnych warunków występujących w podłożu gruntowym - tłumaczy profesor w streszczeniu swego wystąpienia o wybranych zagadnieniach posadowienia obiektów mostowych.

Posadowienie to jednak nie wszystko, równie istotnym zagadnieniem są interakcje konstrukcji inżynierskich – o nich opowie ekspert z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, kierownik Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Zakładzie Geotechniki – Piotr Rychlewski

Piotr Rychlewski - fot. Quality Studio
Piotr Rychlewski - fot. Quality Studio


Kolejni prelegenci przedstawią technologie stosowane przy posadowieniach obiektów inżynierskich na różnych podłożach:

  • Daniel Słowikowski z Polbud-Pomorze Sp. z o.o. omówi możliwości zastosowania technologii pali z iniekcyjnie poszerzaną podstawą (Pale IS) na przykładzie posadowienia estakady w ciągu drogi ekspresowej S6, obwodnica Koszalina,
  • Robert Sołtysik oraz Maciej Szczygielski z Soley sp. z o.o. zaprezentują zastosowanie technologii trenchmixing (CDMM) do posadowienia obiektów inżynierskich.
  • Wystąpienie Remigiusza Duszyńskiego z firmy Tensar będzie dotyczyć  najnowszej generacji georusztów do stabilizacji kruszyw,
  • Dawid Jasiński z Grupy Pietrucha opowie o grodzicach winylowych jako estetycznej i trwałej technologii wykorzystywanej w budownictwie infrastrukturalnym i hydrotechnicznym.

Geoinżynieryjne rozważania II sesji technicznej zakończy referat dr inż. Mateusza Richtera z Uniwersytetu Rolniczego, który omówi studium analityczno-numeryczne oceny stateczności ciężkich gąsienicowych maszyn budowlanych wykonujących pracę na podłożu słabonośnym (z wykorzystaniem platform roboczych). Prelegent przedstawi także zaproponowany przez siebie i dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego z Politechniki Krakowskiej algorytm projektowania platform roboczych.

Budowa dróg, obiektów podziemnych i budowli liniowych – sesja III

Wszystkich uczestników Kongresu zainteresowanych tematyką geotechniki i inżynierii drogowej z pewnością zaciekawi III sesja techniczna. Po przerwie obiadowej i czasie na zwiedzenie wystawy firm biorących udział w Kongresie, słuchacze będą mieli możliwość skorzystać z wiedzy i doświadczenia badaczy-naukowców oraz przedstawicieli wykonawców, a także producentów związanych z budownictwem drogowym, geoinżynieryjnym i obiektami liniowymi. 

W budownictwie drogowym możemy stosować odpady kopalniane, odpady elektrowniane (popioły lotne), jak również odpady gumowe. Oczywiście przed każdym zastosowaniem należy uwzględnić wady i zalety stosowania odpadów antropogenicznych oraz zalecenia i wytyczne do ich stosowania. Niewątpliwie pod względem ekonomicznym są to materiały tańsze niż kruszywa naturalne, zaś pod względem środowiskowym, przy właściwym ich zastosowaniu, są bezpieczne - mówi prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz kierownik Katedry Geotechniki i Dróg. Prof. Bzówka razem z dr Adrianem Ciołczykiem wygłoszą podczas Kongresu referat dotyczący zastosowania wybranych odpadów antropogenicznych w budownictwie drogowym.

Jędrzej Wierzbicki - fot. Quality Studio Jędrzej Wierzbicki - fot. Quality Studio

Tematykę poszerzy kolejny znamienity przedstawiciel środowiska naukowego - dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz członek Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministrze Środowiska. Ekspert-badacz omówi kwestie szacowania ryzyka w aspekcie oceny właściwości geotechnicznych podłoża obiektów liniowych.

Praktycznym doświadczeniem z realizacji projektów z obszarów omówionych przez badaczy podzielą się przedstawiciele wykonawców i producentów, na co dzień mierzący się z geoinżynieryjnymi wyzwaniami konkretnych inwestycji: 

  • Marek Dmochowski z CEMEX Polska opowie o trendach i możliwościach technicznych związanych z  budownictwem geoinżynieryjnym i podziemnym,
  • Rafał Leśniak z HEADS sp. z o.o. zapozna słuchaczy z tajnikami technologii wierceń horyzontalnych – w szczególności z technologią płynów wiertniczych, konfiguracji zestawów do wiercenia otworów pilotowych oraz poszerzania otworu we wszystkich formacjach geologicznych,
  • Tomasz Gądek z JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.,
  • Sławomir Dekert, kierownik rynku geotechnicznego w Leca Polska sp. z o.o. wygłosi referat o zastosowaniu keramzytu w geotechnice i inżynierii drogowej, jako metodzie która pozwala na gruntach nienośnych, bez posadowienia pośredniego wykonać drogę z gwarancją, że nie będzie osiadała.

Lepsza przyszłość zaczyna się od rozmowy 

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie debataDobre praktyki realizacji inwestycji geotechnicznych”, w której głos zabiorą przedstawiciele wszystkich stron procesu inwestycyjnego. O tym, jak usprawnić komunikację, a co za tym idzie realizację inwestycji, poczynając od przetargu, poprzez projekt, dobór technologii oraz produktów, aż do samego wykonawstwa rozmawiać będą reprezentanci: ArcelorMittalGDDKiA, STRABAG Polska, KELLER Polska, Minowa, Pietrucha Group, Polbud Pomorze, Soley, Soletanche oraz Tensar. Dyskusję wyznaczającą nowe branżowe trendy poprowadzą: Grzegorz Kacprzak, diunkt w Zespole Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Jacek Kawalec z Politechniki Ślaskiej, przewodnicząc Komitetu Technicznego TC-Stabilization Międzynarodowego Stowarzyszenia Geosyntetcznego IGS.

Kongres będzie odbywać się w trybie hybrydowym: można w nim uczestniczyć osobiście w Tomaszowicach k. Krakowa, jak również wziąć udział online – poprzez platformę Akademia Inżynieria.

Rejestracja na Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne. Warto tam być!

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia