"Chodzi o renaturalizację tego obszaru oraz o rewitalizację malowniczej okolicy. Koncepcja obejmuje - oprócz budowy nowych i przebudowy starych urządzeń melioracyjnych - również budowę zbiorników retencyjnych i napełnienie starorzecza" - powiedział PAP we wtorek członek zarządu woj. świętokrzyskiego Marek Gos.
Według niego, przedsięwzięcie zamierzają zrealizować wspólnie lokalne samorządy gminne, samorząd wojewódzki oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie. Partnerzy podzielili się już zadaniami.

Jak postanowiono, około 95 mln zł na inwestycje ma zapewnić krakowski RZGW, natomiast resztę - samorządy terytorialne.  Gos ocenił, że projekt zagospodarowania doliny Nidy to dobry przykład współdziałania rządu i różnych szczebli samorządu w ograniczaniu ryzyka związanego z okresowymi wylewami rzek, powodującymi szkody powodziow

"To przedsięwzięcie pozwoli nie tylko lepiej chronić dorzecze Nidy przed powodziami, ale także - przy uregulowanych stosunkach wodnych - uatrakcyjni turystykę na tym terenie, o co bardzo zabiegamy" - podkreślił samorządowiec.

Dolina Nidy to obszar rolniczy, na którym występują rezerwaty przyrody. Do ważniejszych ośrodków należą: Pińczów, Busko-Zdrój, Jędrzejów i Kazimierza Wielka.