Przyjęta technologia robót zakładała wykonanie podpór pośrednich stanowiących dodatkowe podparcie ustroju na etapie rozbiórki oraz montażu nowej konstrukcji. Jako fundament oraz główny element nośny wspomnianych podpór założono rury stalowe 1016/17,5 mm długości ponad 18 m.

Zakład Robót Inżynieryjnych Chrobok, posiadający wysoce wyspecjalizowaną kadrę oraz bazę sprzętową, przystąpił do robót polegających na pogrążeniu rur w nurcie rzeki w maju 2009 r. Pomimo wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu tego typu robót zadanie to stanowiło duże wyzwanie na płaszczyźnie robót inżynieryjnych. Utrudnienie stanowił silny nurt rzeki oraz bliskie sąsiedztwo drugiego obiektu – przestrzeń robocza na poziomie nie większym niż 1,4 m – warunkowała tym samym nadzwyczajną precyzję podczas prowadzenia robót.

Generalny wykonawca PUT „Intercor” sp. z o.o. dla realizacji zadania wynajął 4 barki, w tym dwie o wyporności 1000 t, wraz z obsługą holowników, będące do dyspozycji firmy Chrobok. Do wykonania robót został wyznaczony dźwig o optymalnych parametrach udźwigu, a zarazem nie dużych gabarytach – Krupp Ardelt 80 GMT(uwzględnienie wyporności barki oraz skrajni pod obiektem). Dodatkową przeszkodą w trakcie wykonywania prac okazała się wspomniana historia przeprawy przez rzekę Narew i jej strategiczne znaczenie. Pogrążanie rur według pierwotnej wersji projektowej, czyli na pierwszej podporze w przęśle skrajnym południowym, okazało się niemożliwe. Zalegająca w dnie rzeki stalowa konstrukcja wcześniejszego mostu, wysadzonego w czasie działań wojennych, wymusiła zmiany rozwiązania podpór pośrednich.

Pomimo wielu utrudnień oraz ekstremalnych warunków prowadzenia robót wszystkie prace zostały wykonane z należytą dokładnością, zgodnie z ustalonymi terminami. Firma Chrobok, wykonując specjalistyczne roboty inżynieryjne, spotyka zadania trudne, każde z nich stanowi nowe wyzwanie i każde realizowane jest z pasją, tak aby ich rezultat spełniał oczekiwania naszych klientów.