W planach jest budowa tzw. Pętli Mazurskiej, która miałaby połączyć jeziora Niegocin i Śniardwy od wschodniej strony Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Trasa ta wiodłaby m.in. przez jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno i Tyrkło. Nowa droga wodna jest wyczekiwana nie tylko przez żeglujących po mazurskich akwenach, ale również przez przedsiębiorców.

Dwa tunele między jeziorami Tyrkło i Buwełno

Odległość między jeziorami Tyrkło i Buwełno to około 2 km. Z ekspertyz geologicznych wynika, że najlepiej byłoby je połączyć podziemnymi tunelami, przebiegającymi przez dwa pagórki.

Planowane długości tuneli to 300 i 700 m. Między nimi miałby znajdować się kanał. Byłaby to pierwsza tego typu budowla w Europie.

Jak wskazują analizy środowiskowe, połączenie obu jezior tunelami i kanałem nie powodowałoby znaczącej wymiany wód między nimi, a zatem gospodarka wodna akwenów nie zostałaby zaburzona.

Dokumentacja w tej sprawie jest gromadzona od kilku lat. Dotychczas wydano na nią około 1,5 mln zł. Koszt budowy połączenia szacuje się na około 300 mln zł. Na takie wydatki nie stać ani samorządów gminnych, ani województwa, dlatego niezbędne jest finansowanie centralne. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taka realizacja dojdzie do skutku.