Spotkanie było przeznaczone przede wszystkich dla firm budowlanych i projektowych z regionu Warszawy oraz instytucji związanych z budownictwem. Wzięło w nim udział około 190 osób. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki, mgr inż. Grzegorz Dzik, mgr inż. Tomasz Michalski, dr inż. Rafał Buca oraz mgr inż. Piotr Nowacki.
W czasie części seminaryjnej przedstawione zostało kilka referatów. Pod kątem rodzajów, wykonawstwa i projektowania omówione zostały technologie Vibro, które są uniwersalnymi metodami wzmacniania podłoża gruntowego, stosowanymi głównie w celu bezpośredniego posadowienia budowli na podłożu o niewystarczającej nośności. Patent na wibrator wgłębny firma Keller zgłosiła już w 1934 r. i stosowała tę technologię początkowo do zagęszczania gruntów gruboziarnistych, głównie piasków i żwirów. Dzięki stałemu rozwojowi technologii vibro i wprowadzeniu szerokiej gamy zróżnicowanych wibratorów Keller jest obecnie w stanie zwiększyć nośność podłoża niemal w każdych warunkach gruntowych.
Przedmiotem seminarium było też wgłębne mieszanie gruntu DSM (ang. Deep Soil Mixing) w zakresie projektowania i przykładów zastosowania. Technologia ta polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego mieszadła, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki spiralnego świdra. W czasie wiercenia nie występują wstrząsy i jest ono wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, umiejscowionego na końcu żerdzi wiertniczej. Kiedy zostanie osiągnięta głębokość założona w projekcie, następuje faza formowania kolumn DSM. Wówczas obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem.
Ponadto w trakcie seminarium omówione zostały specjalistyczne technologie iniekcyjne wraz z możliwościami i granicami ich stosowania oraz pale i ściany szczelinowe - w zakresie nowych technologii dotyczących sposobów zabezpieczenia głębokich wykopów.
Program seminarium przewidywał także wycieczkę techniczną, w czasie której uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzać plac budowy obwodnicy Warszawy na drodze ekspresowej nr 8, gdzie obserwowali prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz jet grouting. Drugim punktem wycieczki był wyjazd związany z budową Stadionu Narodowego. Tutaj uwaga uczestników była zwrócona głównie na kolumny żwirowe i betonowe, których powstawanie mogli obejrzeć na żywo w trakcie ich wykonywania przy wykorzystywaniu specjalistycznego sprzętu firmy Keller.
Keller Polska sp. z o.o. na polskim rynku jest obecna do 1994 r. Od tej pory zrealizowała ponad 766 projektów. Poza naszym krajem, firma Keller Polska działa na terenie Europy północno-wschodniej a także realizuje zlecenia w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwie, Łotwie, Estonii.
Gratulujemy organizatorom wysokiego poziomu merytorycznego seminarium oraz zrealizowanej z powodzeniem, mimo niekorzystnej aury, technicznej części programu.