Nowe wały ochronią również przed powodzią ponad 2.000 hektarów gruntów rolnych. Stabilizowaliśmy wały poprzez ich uszczelnienie - wyjaśnia sposób prowadzenia robót Bogumił Kazulak. - Prace były niezwykle skomplikowane. Wewnątrz wałów instalowaliśmy powłokę bentonitowo-cementową. To bardzo trwały materiał, wręcz niezniszczalny. Pod wpływem wilgoci wały jeszcze bardziej się samouszczelniają. Nie ma szans, aby wyremontowane w ten sposób wały dały się pokonać wodzie.

W 2009 r. planowane są prace na lewobrzeżnej części Sieradza. Powstanie też dokumentacja wałów przeciwpowodziowych w dolinie Warty aż do Jeziorska. Zarezerwowano na ten cel 600 tys. zł z rządowego programu "Odra 2006", dzięki któremu wzmacnia się wały na Odrze i jej dopływach. Z tego właśnie programu pochodziły pieniądze na tegoroczne remonty. Jest także szansa, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pozyska środki unijne.