Cały Kanał Raduni ma długość 13,5 km a remontowany będzie on na odcinku 7,5 km. Projekt budowlany ma być sporządzony w tym roku a projekty budowlane do końca lipca 2010 r.

Kanał Raduni zbudowano w XIV w. i do dziś płyną nim wody deszczowe z górnego tarasu Miasta Gdańska. Jednak jego zły stan powoduje zagrożenie powodziowe, dlatego przebudowa kanału jest konieczna.

W ramach prac zbudowane zostaną nowe ubezpieczenia brzegowe, wzmocnione i uszczelnione zostaną wały przeciwpowodziowe, odtworzone będą kładki dla pieszych wraz z przyczółkami utrudniającymi swobodny przepływ wody. Ponadto m.in. usunięte będą sieci wodociągowe, kanalizacyjne przebiegające przez kanał.

Przebudowa Kanału Raduni wchodzi w skład projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap 1" dofinansowanego ze środków unijnych. Program ten przygotowany został przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Miasto Elbląg, Miasto Gdańsk, powiat gdański, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Podstawowym celem realizacji projektu jest spowodowanie, że ryzyko powodzi na terenie Żuław Wiślanych będzie mniejsze, a to dzięki odbudowie i modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Szacuje się, że koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 647,29 mln zł, z czego dofinansowane ze środków unijnych może wynieść do 85%, tj. 550,20 mln zł.
W ramach całego projektu mieści się 53 zadania, a w tym m.in. modernizacja wałów, pompowni, przebudowa koryt rzek i systemu odwodnień polderów.

Projekt ma być zrealizowany do 2015 r.