Konferencja była zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Polski Komitet Geotechniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał. Nasz kwartalnik objął zaszczytną rolę Patrona medialnego nad całą imprezą. ZSMGiG już od ponad 30 lat umożliwia wymianę poglądów pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem. Konferencja pozwala również na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnień związanych z problematyką geotechniki, geomechaniki, budownictwa specjalnego, czy też w szerszym rozumieniu geoinżynierii. Znana od wielu lat konferencja przyciąga coraz to większe grono zainteresowanych, co ma odzwierciedlenie w liczbie zgłoszonych referatów, jak również uczestników kilkudniowego spotkania.
Dla uporządkowania obrad organizatorzy podzielili spotkanie na sesje związane z geotechniką oraz geomechaniką. W trakcie kilkudniowego obywały się wykłady monograficzne, referaty naukowe, prezentacje firm branżowych oraz zajęcia praktyczne w terenie. Tematyka tej edycji ZSMGiG skupiała się wokół kilku kluczowych zagadnień, jakimi były:
  • doświadczenia w zakresie rozwiązań inżynierskich w geotechnice i geomechanice;
  • nowe techniki i technologie w geoinżynierii;
  • stateczność wyrobisk górniczych i budowli geotechnicznych;
  • mechanika górotworu w badaniach laboratoryjnych;
  • prognozowanie i zwalczenie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice;
  • stateczność skarp i zboczy.
Tegoroczną konferencję rozpoczął swym wystąpieniem prof. dr hab. inż. J. Walaszczyk, a następnie swój referat wygłosił prof. dr hab. inż. K. Gwizdała, który omawiał temat badań dynamicznych nośności pali. Referat "Radon - społeczny problem w geoinżynierii" przedstawił prof. dr hab. inż. W. Brząkała. Prof. dr hab. inż. St. Lasocki omówił szczegółową prognozę wielkości drgań powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi - zastosowanie dla składowiska "Żelazny Most", natomiast prof. dr hab. inż. J. Pinińska skupiła się na właściwościach geomechanicznych opok. Modelowanie zjawisk gazogeodynamicznych w pokładach jednorodnych z uskokiem przedstawił prof. dr hab. inż. A. Kidybiński. Prof. dr hab. inż. J. Butra wraz z K. Mrozkiem i T. Osadczukiem omówili aktualny stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach KGHM "Polska Miedź" S.A., a prof. dr hab. inż. M. Kwaśniewski rozprawiał na temat wytrzymałości granicznej skał w warunkach trójosiowego ściskania. Dr inż. M. Cała wraz z M. Kowalskim skupili się na analizie skarp z gruntu zbrojonego.
Ponadto zaprezentowano kilkadziesiąt wykładów poświęconych m. in. zagadnieniom analizy stateczności pionowej szczeliny w gruncie, skuteczności odwodnienia wgłębnego metodą wiertniczą przy stabilizacji osuwisk, zabezpieczeniom i monitoringowi osuwisk, stosowaniu kotew gruntowych do zabezpieczeń wykopu w rejonie osuwiska i wielu innym interesującym tematom.
Obok wykładów oraz dyskusji panelowych nie zabrakło również miejsca na prezentacje kilku firm, których specyfika działalności związana jest bezpośrednio z tematyką konferencji. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele firm: Geostandard, Geotim, Titan, Menard oraz BASF.
W przedostatnim dniu imprezy organizatorzy przygotowali dla uczestników wizytę na barierze odłamkowej na drodze DW971 w rejonie Żegiestowa. Goście mieli możliwość przyjrzenia się wykonanym przez firmę Geobrugg zabezpieczeniom ściany skalnej chroniącym przed odłamkami.
Organizatorzy ZSMGiG zadbali również o część rozrywkową spotkania. Oprócz sesji naukowych nie zabrakło również atrakcji takich jak grillowanie, śpiewanie, biesiadowanie. Ponadto zorganizowano turniej piłkarzy stołowych, ping-ponga oraz turniej darta, w czasie których uczestnicy mogli zdobyć atrakcyjne nagrody. W zmaganiach piłkarskich najlepszymi okazali się przedstawiciele krakowskiej firmy TITAN. Podczas biesiady staropolskiej firma Geobrugg zorganizowała konkurencję polegającą na gięciu drutu zbrojeniowego, która to dyscyplina zapewniła nie tylko uczestnikom, ale i widzom bardzo udaną i wesołą zabawę.
Niemal tygodniowa sesja szkoleniowa, w których uczestniczyło około 200 osób zakończyła się zaproszeniem do udziału w przyszłorocznej, 32. edycji ZSMGiG.