Organizatorem spotkania był Oddział Wielkopolski Polskiego Komitetu Geotechniki we współpracy z Instytutem Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej oraz Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja ta jest propozycją reaktywacji ogólnopolskiej konferencji "Mikrokomputery w geotechnice" zorganizowanej w Rydzynie przez poznańskie środowisko geotechniczne w 1987 r. Nawiązuje również do cyklu lokalnych konferencji "Programy komputerowe w geologii", jakie były organizowane w Poznaniu do 1999 r.
Tegoroczne spotkanie stało się miejscem zaprezentowania osiągnięć wynikających z ogromnego postępu w dziedzinie zastosowań metod komputerowych w geotechnice i geologii inżynierskiej, jaki można było zaobserwować w ciągu ostatnich lat nie tylko w zakresie doskonalenia istniejących metod, ale również ze względu na pojawienie się nowych rozwiązań i technik wspomagania komputerowego.

Jednym z podstawowych celów konferencji była prezentacja aktualnych wyników badań oraz wymiana informacji naukowych i doświadczeń z zakresu wspomagania komputerowego w geotechnice i geologii inżynierskiej. Z założenia konferencja miała charakter szkoleniowy. Obejmowała tematykę modelowania numerycznego w geotechnice - algorytmy i metody obliczeniowe, modele konstytutywne i ich parametry; ukierunkowania tematycznego systemów informacji przestrzennej i metod geostatystyki; metod tzw. sztucznej inteligencji; systemów wspomagania projektowania geotechnicznego i zaawansowanych przykładów praktycznych zastosowań metod komputerowych.

Kilka z branżowych firm zaprezentowało możliwości rozwiązań systemów komputerowych wspomagających geotechnikę i geologię podczas prezentacji, czy też na stoisku wystawienniczym.

Grono uczestników konferencji stanowili wybitni przedstawiciele świata nauki, reprezentanci wielu uczelni, jak również przedstawiciele firm ściśle związanych z poruszanymi w czasie obrad zagadnieniami.

Reaktywacja konferencji okazała się trafnym posunięciem, a burzliwe rozmowy kuluarowe oraz dyskusje panelowe uświadomiły potrzebę kontynuowania tematów poruszanych podczas spotkania w Rydzynie podczas przyszłych konferencji.