Warsztaty odbyły się w Krakowie, w siedzibie Partnera firmy Geobrugg w Polsce. Zaproszonych zostało 63 gości z całego kraju, reprezentujących min. Politechnikę Krakowską, Wrocławską, Świętokrzyską, AGH oraz liczne biura projektowe, zarówno drogowe jak i te specjalizujące się w geotechnice.

W czasie Warsztatów przekazano aktualny stan wiedzy dotyczący wymiarowania Systemu TECCO, który podzielony został na następujące bloki tematyczne:
- ogólny opis Systemu TECCO,
- wybrane projekty z całego świata zrealizowane w tej technologii,
- podstawy matematyczno-fizyczne koncepcji wymiarowania RUVOLUM,
- obsługa i wymiarowanie z wykorzystaniem oprogramowania RUVOLUM.

Uczestnicy wyposażeni zostali w oprogramowanie RUVOLUM, stosowne Certyfikaty uczestnictwa oraz szereg materiałów dodatkowych, dzięki czemu bez problemu mogą teraz projektować zabezpieczenie przypowierzchniowe skarp w Systemie TECCO. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w Warsztatach, będą one odbywać się corocznie. Informacja na temat terminu następnej edycji zostanie rozesłana wśród członków PKG oraz osób współpracujących z firmą Geobrugg w Polsce. Osoby, które uczestniczyły w Warsztatach, podkreślają bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz profesjonalizm firmy Geobrugg. Przedstawiciele świata nauki zauważyli również, że tak jasne i otwarte przedstawianie podstaw matematyczno-fizycznych zasługuje na pochwałę oraz znacznie podnosi poziom zaufania i zrozumienia zalet stosowania Systemu TECCO. Do zobaczenia na następnych Warsztatach.